കൊല്ലം : ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിൽ 22 ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തീയതി 20 വരെ നീട്ടി. സംസ്ഥാനത്തെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

12 ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കും 10 ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കുമാണു പ്രവേശനം.

യുജി രണ്ടാം സെമസ്റ്റർട്ട് (2022 അഡ്മിഷൻ) പഠിതാക്കൾക്കായി സെപ്റ്റംബർ 16, 17 തീയതികളിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം 7, 8 തീയതികളിൽ ഫാറൂഖ് കോളജ് കോഴിക്കോട്, എസ്എൻഇഎസ് കോളജ് ഓഫ് ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കുന്നമംഗലം, ചെത്തുകടവ് എൻഎഎം കോളജ് കല്ലിക്കണ്ടി എന്നീ കേന്ദ്ര ങ്ങളിൽ നടത്തും. ഈ പരീക്ഷകൾക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും പരീക്ഷയെഴുതാൻ കഴിയാതെ പോയ മറ്റു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പഠിതാക്കൾക്കും അപേക്ഷ നൽകി അനുമതി വാങ്ങി ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷയെഴുതാം. ടൈം ടേബിൾ സർവകലാശാല യുടെ വെബ്സൈറ്റിലും റീജനൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലേണർ സപ്പോർസെന്ററുകളിലും ലഭ്യമാണ്.

9188920013, 9188920014