തിരുവനന്തപുരം: 2020-21 ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ് ആന്‍ഡ് പാരാമെഡിക്കല്‍ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേനയോ ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖ വഴിയോ നവംബര്‍ 17 വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ ഫീസ് അടയ്ക്കാം.ഫീസ് അടച്ചവരുടെ ഓപ്ഷനുകള്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള അലോട്ട്മെന്റുകള്‍ക്കു പരിഗണിക്കേണ്ടെങ്കില്‍ അവ ഓപ്ഷന്‍ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണം. പുതുതായി ലിസ്റ്റില്‍ ചേര്‍ത്ത കോളേജുകളിലേക്കും ഓപ്ഷനുകള്‍ നല്‍കാം. ഫീസ് അടക്കാത്തവര്‍ക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെടും. അവരെ തുടര്‍ന്നുള്ള അലോട്ട്മെന്റിന് പരിഗണിക്കില്ല.ഫീസ് അടച്ചവര്‍ കോളേജുകളില്‍ അഡ്മിഷന്‍ എടുക്കേണ്ട. ഫോണ്‍: 04712560363, 364.