197 പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഈ അദ്ധ്യായന വർഷം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 152 ഗവ:, എയ്ഡഡ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിലായി166 കോഴ്സുകളും, 8 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലായി12 പ്രോഗ്രാമുകളും, അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പടെ 8 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ19 കോഴ്സുകളും അടക്കം197 ന്യൂജെൻ കോഴ്സുകളാണ്, ഈ അദ്ധ്യായന വർഷംതന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കോഴ്സുകളും എയ്ഡഡ് കോഴ്സുകളാണ്. ( G.O. (Ms) NO. 389/ 2020/HEDN Dated, Thiruvananthapuram, 5.11.2020).
വിദേശ സർവകലാശാലക ളിൽ മാത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സുകളാണ് പുതുതായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അധികവും.
നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും പ്രാദേശിക പരിഗണനകൾ കണക്കിലെടുത്തുമാണ് ഇപ്പോൾ കോഴ്സുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും ഉയർന്ന നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള കോളേജുകൾക്ക് രണ്ട് വീതം കോഴ്സുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കോഴ്സുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഈ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനം ഉടൻ നടക്കും.

Government Colleges affiliated to various Universities

1) Government College for Women, Thiruvananthapuram—-Integrated Political Science with International Relations (5 Years) (Kerala)
2) University College, Thiruvananthapuram—-M Sc Statistics with specialization in Data Analytics (Kerala)
3) Government Arts College, Thycaud, Thiruvananthapuram—-Integrated programme in English (5 Years) (Kerala)
4) MMS Govt. Arts & Science College, Malayinkeezh—- M Com International Trade (Kerala)
5) Government Arts & Science College, Thazhava, Karunagapally, Kollam—-Integrated MA Political Science and International Relations(5 years) (Kerala)
6) Government Arts and Science College, Kulathoor, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram—-MA English (Kerala)
7) Government College, Attingal —-Integrated MA Political Science and International Relations (5 Years) (Kerala)
8) Government Arts & Science College, Ambalapuzha—-BSc Mathematics and Computer Applications (Kerala)
9) Govt. Sanskrit College, Thiruvananthapuram—-B Yog (Kerala)
10) Maharaja’s College, Ernakulam (Autonomous)—-1. MSc Integrated Psychology (5 Years), 2. MSc Geology (MG)
11) Government College, Nattakom—-MSc Industrial Chemistry (MG)
12) Government Arts College, Tripunithura—-MSc Economics & Data Science (MG)
13) T.M. Jacob Memorial Govt. College, Manimalakunnu—-MA Econometrics (MG)
14) Government College, Santhanpra, Idukki—-Master in Commerce and Taxation (MG)
15) Government Arts & Science Elanthoor, Pathanamthitta—-MCom (MG)
16) Government College, Kattappana—-Integrated programme in English (5 Years) (MG)
17) Govt. Arts & Science College Madappally—-MA Economics (Calicut)
18) Govt. Arts & Science College Meenchanda, Kozhikode—-MA English & Media Studies (Calicut)
19) Thunchan Memorial Govt. College, Tirur—-Integrated programme in English & Media Studies (5 years) (Calicut)
20) SARBTM Govt. College Koyilandy, Kozhikode—- BSc Mathematics (Calicut)
21) Govt. College, Kodencherry—-MSc Zoology (Insect Morphology, Inscet Ecology, Insect Pathology, Storage Entomology, General Acarology, Commercial Entomology) (Calicut)
22) Govt. College, Balusserry—- M.A. Development Economics (Calicut)
23) Govt. Arts & Science College, Nilambur, Pookkottupadam—- MSc Geography (Calicut)
24) Govt. Arts and Science College Mankada, Malappuram—- MSc Psychology (Calicut)
25) Govt. Arts & Science College Tholannur, Palakkad—- MSc Geography (Calicut)
26) Govt. Arts & Science College, Kozhinjampara, Palakkad—- BA Tamil with History and Economics (Calicut)
27) Govt. Arts Science College Pathirippala, Palakkad —-Master in Commerce and Taxation (Calicut)
28) Govt. Arts and Science College, Chelakkara, Thrissur—- M.Com (Master of Commerce and Management) (Calicut)
29) Govt. Arts and Science College, Thavanur, Malappuram—- Integrated MA Politics and International Relations (5 years) (Calicut)
30) Government Arts & Science College, Thrithala, Palakkad—- MSc Mathematics and Data Science (Calicut)
31) Government Womens College, Malappuram—- MSc Botany (Calicut)
32) Government Arts & Science College, Nadapuram, Kallachi via, Kozhikode—- MA English (Calicut)
33) Govt. Arts & Science College, Kunnamangalam—- MSc Mathematics (Calicut)
34) CH Muhammed Koya Memorial Govt. Arts & Science College, Koduvally—- MSc Statistics (Calicut)
35) Govt. Victoria College, Palakkad—- BSc Psychology and Behavioural Science (Calicut)
36) Govt. College, Chittur—- BA English (Calicut)
37) NMSM Govt. College, Kalpetta—-MA World Histry (Calicut)
38) Sri. C. Achutha Menon Govt. College, Kuttanellur—- BSc Mathematics with Data Science (Calicut)
39) Govt. College, Thanur—- Integrated MA in Malayalam (5 Years) (Calicut)
40) Govt. College, Kasargode—- MSc Physics with Computational and Nano Science Specialisation (Kannur)
41) KMM Govt. Women’s College, Kannur—-MSc Chemistry with Drug Chemistry Specilization (Kannur)
42) Govt. Brennen College, Thalassery, Kannur—- 1. MA in Governance and Politics

 1. B.Com with Co-operation (Kannur)
  43) GPM Government College, Manjewar, Kasargod—-Master of Tourism and Travel Management (MTTM) (Kannur)
  44) Govt. College, Thalassery, Chockli, Kannur—- MSc Computer Science with Specialization in Artificial Intelligence (Kannur)
  45) Govt. Arts & Science College, Uduma, Kasargod—-MA Social Science with Specialization in History (Kannur)
  46) Govt. College Peringome, Kannur—- MA English Language and Literature (Kannur)
  47) Government Arts & Science College, Karinthalam, Kasargode—-BSc Botany (Kannur)

Aided Arts&Science Colleges affiliated to Kerala University

48) Mar Ivanios College, Nalanchira, Thiruvananthapuram (Autonomous)——1. MSc Statistics with specilization in Data Analysis, (2.) BSc Physics with Machine Learning as complimentary Kerala
49) Loyola College of Social Sciences, Sreekariyam, Thiruvananathapuram——MSW (Disaster Management)
50) All Saints’ College, Thiruvananthapuram——M Sc Physics with Specialization in Space Physics
51) St. Michael’s College, Mayithara, Cherthala——BBA Logistics
52) Sree Narayana College, Kollam—— BA English and Malayalam Literatures
53) SN College, Cherthala—— MSc Chemistry (Drug Design and Development)
54) FMN College, Kollam (Autonomus)—— B.Sc Geology and Digital Surveying
55) Bishop Moore College, Mavelikara, Alappuzha——MA Economics (Behavioral Economics and Data Science)
56) St. Xavier’s College, Thumba, Thiruvananthapuram—— BA English and Media Studies
57) St. John’s College, Anchal.Kollam—— B Com Accounts and Data Science
58) Kumbalathu Sankupillai Memorial Devaswam Board College, Sasthamcottah——M Sc Physics with specialization in Nano Science
59) Iqbal College, Peringamala, Thiruvananthapuram——BA Economics and Media Studies
60) TKM College of Arts & Science, Kollam——BA Economics with Mathematcs
61) Sree Narayana College for Women, Kollam——MA Economics (Behavioural Economics and Data Science)
62) Sree Narayana College, Sivagiri, Varkala——M Com International Trade
63) TK Madhava Memorial College, Nangiarkulangara, Haripad——MSc Chemistry (Drug Design and Development)
64) SN College, Punalur, Kollam——MA History (World History and Historiography)
65) S.N. College, Chempazhanthi——M Sc Botany with specialization in Ethno Botany and Ethno Pharmacology
66) Sree Ayyappa College, Thiruvanvandoor, Eramallikara, Alappuzha——BA English and Media Studies
67) Ayyankali Memorial Arts & Science College, Kuryottumala, Punalur, Kollam—— B. Com Accounts and Data Science
68) Mannaniya College of Arts & Science Thiruvnananthapuram——BA Economics & Media Studies

Arts & Science Colleges Affiliated to MG University

69) St. Teresa’s College, Ernakulam——1. Integrated MA Programme in Social Sciences – Economics (5 Years),(2). Master of Commerce and Management
70) Bharata Matha College, Thrikkakara——1. M Sc Space Science, (2.) Integrated MSc in Computer Science (Artificial Intelligence & Machine Language)
71) Bishop Kurialacherry College for Women, Amalagiri——1. M Sc Geology

 1. Master of Commerce and Management
  72) Catholicate College, Pathanamthitta——1. MA Econometrics,(2.) Integrated MA English (5 years)
  73) Mar Athanasius College, Kothamangalam——1. Integrated M Sc Programme in Basic Sciences – Biology (5 Years),(2.) MSc Data Analytics (2 Years)
  74) MES College, Marampally——1. M Sc Psychology,(2.) Integrated MSc Chemistry (5 Years)
  75) St. Berchmans College, Changanassery ——B Sc Psychology
  76) Alphonsa College, Pala—— MA Econometrics
  77) Assumption College, Changanacherry——Master of Commerce and Management
  78) B.C.M. College, Kottayam—— M Sc Statistics (Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi-type data, Statistical Modelling, Non-Para metric statistics)
  79) Baselios Poulose Catholicose College, Piravam——Master of Commerce and Management
  80) Baselius College, Kottayam——M Sc Data Analytics
  81) C M S College, Kottayam—— MA Economics
  82) Devamatha College, Kuravilangad—— MA Econometrics
  83) Marian College, Kuttikanam——Integrated MSc Programme in Basic Sciences – Physics (5 Years)
  84) Marthoma College,Kuttapuzha, Tiruvalla——MSc Data Analytics
  85) Morning Star Home Science College, Angamali——MA Business Economics
  86) Newman College, Thodupuzha——B Sc Psychology
  87) Pavanatma College, Murickassery——
  Master of Commerce and Management
  88) Rajagiri College of Social Sciences, Kalamassery—— M Sc Statistics (Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi-type data, Statistical Modelling, Non-Para metric statistics)
  89) Sacred Heart College, Thevara—— Integrated M Sc Programme in Computer Science – Data Science
  (5 Years)
  90) St. Albert’s College, Ernakulam——Integrated MSc Programme in Basic Sciences- Statistics (5Years)
  91) St. Dominic’s College, Kanjirappally—— Bachelor of Financial Markets (BFM)
  92) St. Joseph’s College, Moolamattom—— Integrated M Sc Programme in Computer Science – Data Science
  (5 Years)
  93) St. Paul’s College, Kalamassery——B Com
  94) St. Thomas College, Palai—— Bachelor of Sports Management (BSM)
  95) St. Aloysius College, Edathua——MA Develpment Economics
  96) SSV College, Valayanchirangara, Perumbavoor——M Sc Computer Science (Data Analytics)
  97) St. George’s College, Aruvithura——Integrated MA Programme in Languages – English (5 Years)
  98) St. Peter’s College, Kolencherry——M Sc Computer Science (Data Analytics)
  99) St. Thomas College, Kozhenchery——M Sc Statistics (Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi-type data, Statistical Modelling, Non-Para metric statistics)
  100) St. Xavier’s College for Women, Aluva——Integrated MSc Programme in Basic Sciences- Chemistry (5Years)
  101) UC College, Aluva——Bachelor of Sports Management (BSM)
  102) SNM College, Maliankara—— Integrated M Sc Programme in Basic Sciences – Statistics (5 Years)
  103) Sahodaran Ayyappan Smaraka SNDP Yogam College, Konni ——M Sc Geology
  104) Cochin College, Cochin—— Master of Commerce and Management
  105) Devaswom Board College, Thalayolaparambu——
  Integrated MA Programme in Languages – English (5 Years)
  106) D B Pampa College, Parumala ——M Sc Industrial Chemistry
  107) PRDS College of Arts & Science Changanacherry——Master of Commerce and Management
  108) Sree Sabareesha College, Murikkumvayal, Mundakkayam——BCom
  109) Sree Sankara College, Kalady ——M Sc Statistics (Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi-type data, Statistical Modelling, Non-Para metric statistics)

Arts & Science College affiliated to Calicut University

110) St. Joseph’s College (Autonomous), Devagiri——-1. BSc Mathematical Science,(2.) M.Sc Psychology
111) Farook College (Autonomous) Feroke——-1.Integrated M.Sc Geology (5Years),(2.)BSc Psychology (3 Years)
112) Providence Women’s College Malaparamba——- 1. Integrated MA International Relatons (5Years) ,(2.) BA HRM (3 Years)
113) MES Kalladi College, Mannarkkad——- 1. Integrated MSc Clinical Psychology (5Years),(2.)MSc Forensic Science (2 Years)
114) Sacred Heart College, Chalakkudy——- 1. MSc Integrated Psychology & Behavioral Science (5Years),(2.) MSc Zoology (Structure, Physioloy, Development and Classification of Animals)
115) St. Mary’s College, Sulthan Bathery——-M.A. Business Economics
116) WMO Arts and Science College, Muttil——-M.Sc Electronics- Robotics, Fibre Optic Instrumentation, Advanced Sensors, Bio Medical Engineering
117) MAMO College, Manassery——-BA Advertising Sales Management
118) Malabar Christian College, Calicut——- MA Econometrics and Statistics
119) Amal College of Advanced Studies, Nilambur——- BSc Mathematics & Physics (Double Main)
120) EMEA College of Arts and Science, Kondotty——- BSc Mathematics & Physics (Double Main)
121) Sullamusalam Science College, Areakode——-MSc Statistics – Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi – type & Big Data, Statistical Modellng, Non-parametric statistics.
122) MES KEVEEYAM College Valancherry——-Integrated Botany with Computational Biology (5Years)
123) PSMO College, Thirurangadi——-MSc Applied Plant Science
124) MES Mampad College (Autonomous), Mampad——-Integrated MSc Biology (5 Year)
125) Mar Thoma College, Chungathara——- MSc Physics (Applied Mathematics, Positional Astronomy, Space Physics, Plasma Physics and Quantum Mechanics)
126) Mercy College Palakkad——- MSc Zoology (Insect Morphology, Inscet Ecology, Inscect Pathology, Storage Entomology, Commercial Entomology, General Acarology)
127) Prajyothi Niketan College, Pudukkad——-MSc Computer Science (Data Analysis)
128) Little Flower College Guruvayoor——- BA HR Management
129) Carmal College, Mala——- Integrated MA Sociology (5 Years)
130) St.Joseph’s College (Autonomous), Irinjalakkuda——- MSc Forensic Science
131) Christ College (Autonomous) Irinjalakkuda——- Integrated MSc in Geology (5 Years)
132) St. Thomas College (Autonomous), Thrissur——- MSc Integrated Psychology (5 Years)
133) Zamorin’s Guruvayurappan College——-MSc Physics (Mathematical & Computational Sciences, Bio Sciences, Quantum Concepts of Nanostructures, Nano Science & Molecular Structure)
134) Sreekrishna College, Guruvayoor——- MA Business Economics
135) St. Mary’s College, Thrissur——-MSc Biology-Life Sciences (Bio Matematics & Statistics, Bio – Physics, Computational Proteomics & Metabolomics, Computational Transcriptomics, advanced Programming Tools, Computer Aided Drug Design)
136) Vimala College (Autonomous)——-MSc Zoology (Structure, Physiology, Development and Classification of Animals)
137) KAHM Unity Womon’s College, Manjeri——-MSc Botany
138) MES Asmabi College, P. Vemballur——- MSc Physics (Mathematical & Computational Sciences, Bio-Sciences, Quantum Concept of Nano structures, Nano Science & Molecular Structure)
139) Sree Narayana College, Chelannur——- MSc Biology (Genetics, Bio Mechanics, Bio Medicine, Genomics, Green Biology)
140) Sree Kerala Varma College, Kanattukara, Thrissur——- MA Hindi
141) Sree Vivekananda College, Kunnamkulam——-BA HRM
142) Sree Narayana College, Alathur——- BSc Chemistry and Bio Chemistry (Double Main)
143) MPMMSN Trust College, Shornur——- MSc Geology (Remote Sensing and GIS: Aerial Photogrammetry and Photography, Cartography & Global Positioning System, Geographical Information System)
144) Sree Narayana College, Nattika——- Five Year Integrated MSc Programme in Statistics
145) Ambedkar College of Arts & Science, Wandoor——-MA Development Studies

Arts & Science College Affiliated to Kannur University

146) St. Pius X College, Rajapuram——-BSc Life Sciences (Zoology) & Computational Biology with Microbiology and Computer Science as Complementary Subjects
147) Nirmalagiri College, Nirmalagiri——-MSc Zoology (Structure, Physiology, Development and Classification of Animals)
148) Nehru Arts & Science Colelge, Kanhangad——-Integrated MSc in Computer Science with specialization in Artificial Intelligence and Machine Learning (5 Years)
149) Sir Syed College, Taliparamba——-Bachelor of Multimedia & Communicaton
150) Mahatma Gandhi College, Iritty——-BSc Chemistry (Physics & Mathematics – Complementary)
151) Sree Narayana College, Thottada——-MSc Mathematics
(Multivariate Calculus & Mathematical Analysis, Modelling & Simulation, Financial Risk Managemet)
152) BEJA Model College of Arts and Science, Kasargode——-BA Social Sciences – Optional History

Government Engineering Colleges

153) College of Engineering, Trivandrum——-1. M.Tech in Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) -(18 Seats),(2.) M. Arch In Environmental Design -(18 Seats)
154) Government Engineering College, Thrissur——-1. M.Tech in Mechanical Engineering
(Industrial Engineering and Management)–(18 Seats), (2.) M Tech in Electronics and Communication Engineering (VLSI and Embedded Systems)–(18 Seats)
155) Government Engineering College, Palakkad——-M Tech in Mechanical Engineering (Robotics)–(18 Seats)
156) RIT Kottayam——-1. M Tech in Mechanical Engineering (Engineering Design)-(9 Seats),(2.) M Tech in Electrical and Electronics Engineering (Power Systems and Renewable Energy –(9 Seats)
157) Government Engineering College, Barton Hill, Thiruvananthapuram——-1. MTech (Power Electronics & Drives),(2.) B.Tech Computer Science and Engineering
158) Government Engineering College, Kannur——-M.Tech in Energy Management (Department of Mechanical Engineering)- -(18 Seats)

Aided Engineering Colleges

159) MA College of Engineering, Kothamangalam, Ernakulam——-B.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) – 60 seats
160) TKM College of Engineering, Kollam——M Tech in Civil Engineering (Transportation Engineering – (18 Seats)

UNIVERSITY OF KERALA
1) MSc Chemistry with specialisation in renewable energy
2) MA Political Science (International Relations & Diplomacy)
3) MSc Physics (Specialisation in Space Physics)

M.G. UNIVERSITY
1) M.Tech-Nano Science and Technology
2) Integrated Master of Science
3) Integrated Master of Social Science

UNIVERSITY OF CALICUT

1) Integrated Masters level (MS) , Programme: MSc. Bio Science
2) Integrated MA Programme in Developmental Science.
3) MA Urdu

KANNUR UNIVERSITY

1) MSc Programme in Plant Science with Specialization in Ethnobotany
2) MSc in Computational Biology
3) MSc in Nano Science and Nano Technology

SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT
1) M.A Museology

THUNCHATHEZHUTHACHAN MALAYALAM UNIVERSITY

1) പരിഭാഷ – താരതമ്യപഠനം

CUSAT
1) 5 year Integrated MSc in Biological Sciences.
2) MSc Economics and Finance
3) MSc Computer Science with Data Science

Summary
166 Arts & Science Programmes in 152 Colleges;
12 Engineering Programmes in 8 Colleges;
19 Campus Programmes in 8 Universities including Agriculture Uty.
Total 197 Programmes